Hurdacı

Hurdacı, mahvolmuş, eski haline dönmesi imkansız dediğimiz ne kadar değerli materyal varsa hepsini hayata döndürebilmeyi başarandır.
 
Hurdacı, çevreden topladığı hurdaları ayrıştırma işlemlerine göre alüminyum hurdası, bakır hurdası, çelik hurdası ya da nikel hurdası şeklinde sınıflandırdıktan sonra belli bir ağırlığa gelmelerini bekler. Sonrasında ise geri dönüşüm tesislerinde farklı bir forma dönüştürülmelerinde en büyük katkıya sahip olur.

Hurdanın veya hurda diye sınıflandırdığımız materyallerin neler olduğuna geçmeden önce hurdacı mesleğinin zanaat çerçevesine değinmek gerekir. İnsanların olduğu her yer ve her zamanda üretim ne kadarsa tüketim de o kadar olur. Herhangi bir şeyi geri dönüştürebilmek bu kadar zorken hurdacı, tüketimin ağır bastığı noktada bile üretime can verir. 

Çevre kirliliğini büyük ölçüde engelleyen hurdacı, değerli madene erişiminde oldukça zorlandığımız bu çağda ekonomiye de fazlasıyla katkı sağlar. Devletlerce önemsenen geri dönüşüm hususunda da en kötü durumdaki hurdayı bile dönüştürme aşamasına getirebildikleri için hurdacıların kazandıkları saygınlığın farkına üstüne düşünmeden varamayız. İsraf ile baş etmeye çalıştığımız gerçeği de var. Atık, çöp diye bizim vazgeçtiğimiz ne varsa israfa pay bırakmadan yaşam formu verebilmek büyük uğraş ister.

Hurdacı, işini layığıyla yaptığı sürece hem doğaya, hem cebimize hem de devlet politikalarına katkı sağlar. 

Toplanan hurdaların belli bir ağırlığa gelmesini bekledikleri zamanın öncesinde, neye göre ayrıştırıldığını anlayabilmek için hurda çeşitlerine göz atabiliriz. Hurdacı, hurdanın kalitesine, hurdanın sağlamlık durumuna, özellikle hurdanın çeşidine ve tabii ki ağırlığına göre bir sınıflandırma yapar. Hurdanın kalitesi, dönüştürülebileceği yeni materyalin hangi alanda kullanılabileceğinin en önemli seçilim faktörüdür. Diğer sınıflandırma faktörleri de bu konuda mühim önem taşır ama en mühimi kalitesi-sağlamlığıdır. Sonuçta alüminyum hurdası, bakır hurdası ile eş değer bir yerde kullanılmayacağından sınıflandırmada kaliteye çeşitlilik de fayda sağlar. 

Ayırdığı hurdalar ile geri dönüşüm politikalarının yolunu izleyen ve israfın da önüne geçen hurdacı, dünyada 400 milyon ton hurdanın yeniden hayata kazandırılmasında büyük bir paya sahiptir. Bu devasa miktar, geri dönüşümün de ötesinde tüm dünyayı ilgilendiren iklim değiştiren karbon emiliminin azalmasına da büyük katkı sağlar. Geri dönüşüm, çevre kirliliğini azaltırken enerji tasarrufu sağlar. Karbon emiliminin azalması ise meselenin iki üç konservenin ezilmesinden çok daha büyük bir anlam taşımaktadır. İklim değişikliği küresel dünyada savaşını vermek zorunda kaldığımız çok ciddi bir durumdur. Hurdacı, bu ciddi durumda doğanın yanında en çok yer alan mesleğe sahiptir. 

Şahısların ötesinde devletlere büyük yarar sağlayan hurdacı, alacağı hurdaları, hurda fiyatları konusunda Londra Metal Borsası'nı baz alarak çalışır. Müşteri ile kurulan iletişim konusunda büyük önem taşıyan bu borsa, hurdacı için fazlasıyla önemlidir.
Bakır hurdası, Demir hurdası, Krom hurdası gibi birçok metalin toplanmasına katkı sağlayan hurdacıların çevreden ekonomiye, küresel problemlerden devletlere kadar nelere fayda sağladığını görmüş olduk. Hiçbir metal çöp değil, nerede kullanılacağını bildikten sonra hurdacı sayesinde geri dönüştürülebilir bir yaşam formu olabilir. 
 

Diğer Sayfalar

En Yakın Hurdacılar
En Yakın Hurdacılar
Hurdacılar
Hurdacılar
Hurda Alımı
Hurda Alımı